Kavita och Kristian del 2

K61 K31 K50 K51 K53 K70 K67 K32 K60 K68 K34 K39 K40 K38 K58 K69 K52 K74 K33 K44 K42 K45 K66 K65 K46 K59 K35 K41 K62 K64 K63 K54 K47 K57 K56 K55 K71 K81 K85 K84 K82 K80 K79 K78 K72 K73 K75 K76 K86 K88

Här kommer del två av bilderna på det vackra brudparet 

mail